ÁP DỤNG PHÍ GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho nhà đầu tư quan tâm tham gia thị trường phái sinh một cách kinh tế và hiệu quả nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) triển khai chương trình ưu đãi “Phí giao dịch đặc biệt dành cho khách hàng mở mới tài khoản giao dịch phái sinh” như sau:

- Mức phí cố định: 5.000 đồng/hợp đồng tương lai (Đối với giao dịch mở, giao dịch đóng và đáo hạn hợp đồng)

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/10/2018 đến hết 31/12/2018

Phí giao dịch đặc biệt này được áp dụng đối với:

- Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh và có giao dịch từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018.

- Khách hàng có nhân viên môi giới hoặc không có nhân viên môi giới quản lý tài khoản.

Phí giao dịch đặc biệt không được áp dụng đối với:

- Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh trước ngày 01/10/2018

- Khách hàng đóng tài khoản và mở lại từ 01/10/2018 đến 31/12/2018.

(Mức phí này không bao gồm các điều khoản của biểu phí hiện hành và chưa bao gồm thuế phát sinh từ giao dịch và các loại phí phải trả cho Sở Giao dịch và Trung tâm lưu ký).

Mọi thắc mắc xin Quý khách vui lòng liên hệ:

- Trung Tâm Hỗ Trợ Khách Hàng: (84-28) 3914 8585 (Ext: 2)

Trân trọng!